+48 794-449-636
+48 731-521-674
(22) 254-75-93
0 PLN
Menu
Katalog
Nasi Klienci
Pufy reklamowe
Showroom
Wynajem puf
Kontakt
Koszyk
0 PLN

Regulamin

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO

 

Treść regulaminu sklepu Sanchobag.pl przeznaczona jest dla konsumenta dokonującego zakupu za pośrednictwem Sklepu, zwanego w dalszej części regulaminu Klientem.

1. Postanowienia wstępne

 

2. Definicje

 

 

3. Zasady składania Zamówienia

 

 

 

4. Oferowane metody dostawy oraz płatności:

Klient ma do wyboru następujące formy płatności:

Po zakończeniu procesu zakupu Klient ma 7 dni roboczych na dokonanie wpłaty.

Wybierając płatność przelewem, w jego tytule należy wpisać  numer zamówienia zamawiającego.

Dane konta: 88 1160 2202 0000 0003 1428 6883

Bank: Millenium bank

 

 

5.  Wysyłka towaru

1. Otrzymane zamówienie potwierdza upoważniony administrator Sklepu pocztą e-mail na podany w formularzu adres mailowy.

2. Towary zamawiane za pośrednictwem Sanchobag są dostarczane na terenie Rzeczypospolitej Polskiej.

3. Zamówiony towar Sklep wysyła na adres wskazany w zamówieniu za pośrednictwem firmy wysyłkowej (firmy kurierskiej) lub udostępnia do odbioru w siedzibie firmy – w zależności od wyboru Klienta dokonanego podczas składania zamówienia.

4. Równolegle z przekazaniem przesyłki firmie wysyłkowej, Klient otrzymuje mailem informację o nazwie firmy wraz z numerem listu przewozowego.

5. W przypadku nieodebrania, odmowy przyjęcia przesyłki lub odmowy zapłaty za pobraniem przez Klienta w sytuacji, gdy przesyłka nie posiada uszkodzeń, a towar jest zgodny z umową, Sprzedawcy przysługuje roszczenie do Kupującego o zapłatę kwoty  kosztów (w tym kosztów przesyłki, kosztów magazynowania przez firmę kurierską).  

6. Zgodnie z Ustawą o ochronie praw konsumentów, istnieje możliwość zwrotu towaru w terminie 14 dni od dnia otrzymania przesyłki i bez podania jakiejkolwiek przyczyny. W wypadku odstąpienia ponosisz tylko bezpośrednie koszty zwrotu towaru.

 

6. Prawo odstąpienia od umowy. Pouczenia o odstąpieniu od umowy

 

Kupiłeś produkt, ale zmieniłeś zdanie i chcesz oddać zakupy do sklepu? Jako konsument (nie firma) masz prawo zwrócić zakupiony produkt w terminie 14 dni od dnia otrzymania przesyłki i bez podania jakiejkolwiek przyczyny.

Bieg terminu do odstąpienia od umowy w wykonaniu, której Sprzedawca wydaje Towar, będąc zobowiązany do przeniesienia jego własności rozpoczyna się od objęcia Towaru w posiadanie przez Konsumenta lub wskazaną przez niego osobę trzecią, inną niż Dostawca. 

Możesz odstąpić od umowy sprzedaży składając nam oświadczenie o odstąpieniu. Oświadczenie to może zostać złożone pisemnie na adres tj.: 

Sanchobag Sp. z o. o z siedzibą w Warszawie, przy ul. Władysława Przanowskiego 83 D

kod pocztowy 01-457,

lub mailowo na info@sanchobag.pl,

o swojej decyzji o odstąpieniu od niniejszej umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia. Mogą Państwo skorzystać z wzoru formularza odstąpienia od umowy, jak podany niżej, jednak nie jest to obowiązkowe.

Mamy obowiązek niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania Twojego oświadczenia o odstąpieniu od umowy sprzedaży, zwrócić wszystkie dokonane przez Ciebie płatności, w tym koszt dostawy towaru. Możemy wstrzymać się ze zwrotem otrzymanych od Ciebie płatności do chwili otrzymania z powrotem Towaru lub dostarczenia dowodu odesłania Towaru, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.

 Jeżeli korzystasz z prawa do odstąpienia i wybierasz sposób dostarczenia towaru inny niż najtańszy zwykły sposób dostawy oferowany przez nas, nie jesteśmy zobowiązani do zwrotu poniesionych przez Ciebie dodatkowych kosztów.

Będą Państwo musieli ponieść bezpośrednie koszty zwrotu towarów. Wysokość tych kosztów szacowana jest maksymalnie na kwotę około 40 PLN za 1 standartową paczkę.

Ponosisz jedynie odpowiedzialność za zmniejszenie wartości towaru będące wynikiem korzystania z niego w sposób wykraczający poza sposób konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania Towaru.

Prawo do odstąpienia od umowy przez konsumenta jest wyłączone w przypadku:
- umowy, w której cena lub wynagrodzenie zależy od wahań na rynku finansowym, nad którymi przedsiębiorca nie sprawuje kontroli, i które mogą wystąpić przed upływem terminu do odstąpienia od umowy;
- umowy, w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb;
- umowy, w której przedmiotem świadczenia jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia;
- umowy, w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;
- umowy, w której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami;
- umowy, w której przedmiotem świadczenia są napoje alkoholowe, których cena została uzgodniona przy zawarciu umowy sprzedaży, a których dostarczenie może nastąpić dopiero po upływie 30 dni i których wartość zależy od wahań na rynku, nad którymi przedsiębiorca nie ma kontroli;.
- umowy, w której konsument wyraźnie żądał, aby przedsiębiorca do niego przyjechał w celu dokonania pilnej naprawy lub konserwacji. Jeżeli przedsiębiorca świadczy dodatkowo inne usługi niż te, których wykonania
konsument żądał, lub dostarcza rzeczy inne niż części zamienne niezbędne do wykonania naprawy lub konserwacji, prawo odstąpienia od umowy przysługuje konsumentowi w odniesieniu do dodatkowych usług lub rzeczy;

- umowy, w której przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;
- umowy o dostarczanie gazet, periodyków lub czasopism, z wyjątkiem umowy o prenumeratę;
- umowy zawartej na aukcji publicznej;

 

Powyższe wyjątki mają zastosowania niezależnie od tego, czy zostały one wpisane do regulaminu sklepu internetowego.

 

Ważne:

- Będziemy bardzo wdzięczni za zwrot towaru nie noszącego żadnych śladów użytkowania i starannie zapakowany aby uniknąć uszkodzenia w transporcie.
- Prosimy w miarę możliwości o dołączenie paragonu lub faktury – ułatwi nam to obsługę zwrotu lub wymiany.

 

Pliki do pobrania i wydruku znajdziesz na https://sanchobag.pl/zwroty/

 

7. Ochrona danych osobowych

 

 1. 1. Zasady ochrony Danych Osobowych zamieszczone są w Polityce prywatności > https://sanchobag.pl/POLITYKA-PRYWATNOSCI/

 

8. Odpowiedzialność Klienta w zakresie zamieszczanych przez niego treści

 

 1. 1. Zamieszczając treści oraz udostępniając je Klient dokonuje dobrowolnego rozpowszechniania treści. Zamieszczane treści nie wyrażają poglądów Sprzedawcy i nie powinny być utożsamiane z jego działalnością. Sprzedawca nie jest dostawcą treści, a jedynie podmiotem, który zapewnia w tym celu odpowiednie zasoby teleinformatyczne.
 2. 2. Klient oświadcza, że:

Klient nie jest uprawniony do:

W przypadku otrzymania powiadomienia zgodnie z §8 Regulaminu, Sprzedawca zastrzega sobie prawo do modyfikowania lub usuwania treści zamieszczanych przez Klientów w ramach korzystania przez nich z usług, w szczególności w odniesieniu do treści, co do których, opierając się na doniesieniach osób trzecich lub odpowiednich organów, stwierdzono, że mogą one stanowić naruszenie niniejszego Regulaminu lub obowiązujących przepisów prawa. Sprzedawca nie prowadzi bieżącej kontroli zamieszczanych treści.

Klient wyraża zgodę na nieodpłatne wykorzystywanie przez Sprzedawcę umieszczonych przez niego treści w ramach Strony Internetowej Sklepu.

 

9. Zgłaszanie zagrożenia lub naruszenia praw

 

   1. 1. W przypadku, gdy Klient lub inna osoba lub podmiot uzna, iż treść publikowana na Stronie Internetowej Sklepu narusza ich prawa, dobra osobiste, dobre obyczaje, uczucia, moralność, przekonania, zasady uczciwej konkurencji, know-how, tajemnicę chronioną prawem lub na podstawie zobowiązania, może powiadomić Sprzedawcę o potencjalnym naruszeniu.
   2. 2. Sprzedawca powiadomiony o potencjalnym naruszeniu, podejmuje niezwłoczne działania mające na celu usunięcie ze Strony Internetowej Sklepu, treści będących przyczyną naruszenia

 

10. Postanowienia końcowe

 

 

REGULAMIN PROMOCJI " Pufa kostka z rabatem -30%"

 1. 1. Organizatorami akcji promocyjnej " Pufa kostka -30%" Sanchobag Sp. z o. o z siedzibą Warszawie, przy ul. Władysława Przanowskiego 83 D kod pocztowy 01-457, wpisany do Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 00006444402, o kapitale zakładowym 5 000 zł., NIP 527-278-4656, REGON 36740151
 2. 2. Akcja Promocyjna " Pufa kostka z rabatem -30%" zwana dalej Promocją obowiązuje w dniach 19.03.2019 – 31.03.2019, z zastrzeżeniem punktu 1. i 8. Warunki i zasady udziału w promocji.
 3. 3. Promocja obowiązuje w salonach SANCHOBAG na terenie Rzeczpospolitej Polskiej. I na stronie internetowej https://sanchobag.pl/
 4. 4. Uczestnikiem promocji może być każda osoba fizyczna dokonująca zakupów w ramach promocji, jako konsument w rozumieniu art. 22 Kodeksu cywilnego[1].
 
 
Warunki i zasady udziału w promocji
 1. 1. Czas trwania promocji obejmuje okres 19.03.2019 r. – 31.12.2019 r.
 2. 2. Każda osoba, o której mowa w pkt. 4 Postanowień Ogólnych Regulaminu, która w okresie trwania Promocji dokona zakupu dowolnej pufy z katalogu w cenie od 99 PLN, spośród puf przeznaczonych do sprzedaży, dostępnego w danym sklepie, ma możliwość zakupu pufy kostki, w dowolnej, dostępnej tkaninie z rabatem -30%.
 3. 3. Udzielony rabat z tytułu Promocji "Pufa kostka z rabatem -30%" nie łączy się z, innymi promocjami oraz innymi rabatami, jakie mogą być udzielane w SANCHOBAG i na stronie internetowej https://sanchobag.pl/.
 4. 4. Rabat musi zostać zrealizowany w momencie dokonywania zakupu. Chęć skorzystania z rabatu należy zgłosić przed wystawieniem dokumentu fiskalnego. Po wystawieniu dokumentu fiskalnego nie ma możliwości skorzystania Promocji.
 5. 5. Zwielokrotnienie ilości zakupów nie uprawnia klienta do uzyskania rabatu wyższego niż 30% na pufę kostkę z dowolnej tkaniny, która jest dostępna w ofercie, przy zakupie jednej dowolnej pufy o wartości nie mniej jak 99 PLN.
 6. 6. Klient może skorzystać z rabatu więcej niż jeden raz, pod warunkiem, że przy każdych zakupach w SANCHOBAG i na stronie internetowej https://sanchobag.pl/ dokona zakupu przynajmniej 1 pufy o wartości nie mniej jak 99 PLN, nie dotyczy zakupów określonych w punkcie 8. Warunki i zasady udziału w promocji.
 7. 7. SANCHOBAG w Promocji "Pufa kostka z rabatem -30%" dopuszczają możliwość wymiany lub zwrotu towaru, na który został udzielony rabat z zachowaniem postanowień Regulamin Wymiany i Zwrotów dostępnego w zakładce ZWROTY pod adresem https://sanchobag.pl/zwroty/. W przypadku zwrotu produktu/produktów, na zakup których został udzielony rabat zgodnie z powyższymi postanowieniami, SANCHOBAG zwraca tylko i wyłącznie cenę rzeczywiście uiszczoną za zakupiony/e produkt/produkty.
 8. 8. Promocja -30% na pufę kostkę nie dotyczy zakupów puf, w sklepie internetowym https://sanchobag.pl/ poniższych produktów:
 9. - Booble Boom
 10. - Yogi boo
 11. - Puf lamzak Tron
 12. - Puf lamzak Shad
 13. - Puf lamzak Stan
 14. - Puf lamzak Stan s
 15. - Puf lamzak Stan Double
 16. - Biurko loft
 17. - Pokrowce na pufa sako
 18. - Pokrowce na pufy Angry Birds
 19. - Pokrowce na pufy pilki
 20. - Pokrowce na pufy Minionek
 21. - Pokrowce na pufy fotele Ferrari
 22. - Pokrowce na pufa Ibiza
 23. -Pokrowce na poduchy do siedzenia
 24. - Pokrowce na Booble Boom
 25. - Pokrowce na Fotel pufa - Dzik
 26. - Pokrowce na Sofa Almego
 27. - Pokrowce na Fotel sako Tron
 28. - Pokrowce na Puff Komfort 
 29. - Pokrowce na Komfort Skora+Welur
 30. - Pokrowce na Pufa Piramida
 31. - Pokrowce na Sanchobag BIG
 32. - Pokrowce na Pufa Pieniek
 33. - Pokrowce na pufa Kostka
 34. - Pokrowce na pufa Beczka
 35. - Pokrowce na pufa Prostokatna
 36. - Pokrowce na pufa Hulk
 37. - Granulat styropianowy
 38. 9. Jeśli masz pytania dotyczące promocji, napisz na adres info@sanchobag.pl, lub zadzwoń +48 794-449-636 lub (22) 254-75-93
Postanowienie końcowe
 1. 1. Niniejszy regulamin jest dostępny na stronie https://sanchobag.pl/
 2. 2. Organizator zastrzega sobie prawo zmiany postanowień niniejszego regulaminu z ważnych przyczyn, w szczególności z przyczyn techniczno-organizacyjnych. Zmiana będzie każdorazowo ogłaszana na stronie internetowej pod adresem www.sanchobag.pl  oraz udostępniana w formie pisemnej informacji w showromie.
 3. 3. Biorąc udział w promocji Uczestnik potwierdza, że wyraża zgodę na zasady promocji określone w regulaminie.
 4. 4. W kwestiach nieobjętych regulaminem będą miały w szczególności zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego.
 
 

[1] Art. 221 Kodeksu cywilnego - Za konsumenta uważa się osobę fizyczną dokonującą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową