+48 794-449-636
+48 731-521-674
(22) 254-75-93
0 PLN
Menu
Katalog
Nasi Klienci
Pufy reklamowe
Showroom
Wynajem puf
Kontakt
Koszyk
0 PLN

Regulamin

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO

 

Treść regulaminu sklepu Sanchobag.pl przeznaczona jest dla konsumenta dokonującego zakupu za pośrednictwem Sklepu, zwanego w dalszej części regulaminu Klientem.

1. Postanowienia wstępne

 

 

2. Definicje

 

 

 

3. Zasady składania Zamówienia

 

 

4. Oferowane metody dostawy oraz płatności:

Klient może skorzystać z następujących metod płatności:

Po zakończeniu procesu zakupu Klient ma 7 dni roboczych na dokonanie wpłaty.

Wybierając płatność przelewem, w jego tytule należy wpisać  numer zamówienia zamawiającego.

Dane konta: 88 1160 2202 0000 0003 1428 6883

Bank: Millenium bank

 

 

 

 

 

 

5. Prawo odstąpienia od umowy

Mają Państwo prawo odstąpić od niniejszej umowy w terminie 14 dni bez podania jakiejkolwiek przyczyny.

Termin do odstąpienia od umowy wygasa po upływie 14 dni od dnia, w którym weszli Państwo w posiadanie ostatniej z rzeczy lub w którym osoba trzecia inna niż przewoźnik i wskazana przez Państwa weszła w posiadanie ostatniej z rzeczy.

Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy, muszą Państwo poinformować nas (Sanchobag Sp. z o. o z siedzibą w Warszawie, przy ul. Władysława Przanowskiego 83 D kod pocztowy 01-457, Sanchobag.poland@gmail.com) o swojej decyzji o odstąpieniu od niniejszej umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia (na przykład pismo wysłane pocztą, faksem lub pocztą elektroniczną). Mogą Państwo skorzystać z wzoru formularza odstąpienia od umowy, jednak nie jest to obowiązkowe.

Aby zachować termin do odstąpienia od umowy, wystarczy, aby wysłali Państwo informację dotyczącą wykonania przysługującego Państwu prawa odstąpienia od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.

Skutki odstąpienia od umowy

W przypadku odstąpienia od niniejszej umowy zwracamy Państwu wszystkie otrzymane od Państwa płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Państwa sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez nas), niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż 14 dni od dnia, w którym zostaliśmy poinformowani o Państwa decyzji o wykonaniu prawa odstąpienia od niniejszej umowy.

 Zwrotu płatności dokonamy przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały przez Państwa użyte w pierwotnej transakcji, chyba, że wyraźnie zgodziliście się Państwo na inne rozwiązanie; w każdym przypadku nie poniosą Państwo żadnych opłat w związku z tym zwrotem. Możemy wstrzymać się ze zwrotem płatności do czasu otrzymania rzeczy lub do czasu dostarczenia nam dowodu jej odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.

Proszę odesłać lub przekazać nam rzecz, niezwłocznie, a w każdym razie nie później niż 14 dni od dnia, w którym poinformowali nas Państwo o odstąpieniu od niniejszej umowy. Termin jest zachowany, jeżeli odeślą Państwo rzecz przed upływem terminu 14 dni.

Informujemy,  że ponoszą Państwo koszty zwrotu Produktu do siedziby firmy: Sanchobag Sp. z o. o w Warszawie, przy ul. Władysława Przanowskiego 83 D kod pocztowy 01-457.

 Odpowiadają Państwo za zmniejszenie wartości rzeczy wynikające z korzystania z niej w sposób inny niż było to konieczne do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy.

Prawo do odstąpienia od umowy przez konsumenta jest wyłączone w poniższych przypadkach:

 

 

6. Wysyłka

7. Polityka prywatności

Niniejsza polityka prywatności określa zasady gromadzenia, przetwarzania i wykorzystywania pozyskanych od Państwa danych przez sklep internetowy Sanchobag.pl prowadzonym przez Sanchobag Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie, kod pocztowy 01-457 przy ul. Władysława Przanowskiego 83 D.

Sklep internetowy dokłada wszelkich starań w celu zapewnienia poszanowania Państwa prywatności i ochrony udzielonych informacji osobowych podczas korzystania z witryny i zakupów w ramach sklepu.

Administrator danych osobowych.

Administratorem Państwa danych osobowych jest Sanchobag Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie, kod pocztowy 01-457, przy ul. Władysława Przanowskiego 83 D, numer telefonu: +48 794-449-636. Administrator danych dokłada wszelkich starań, aby zapewnić poufność i bezpieczeństwo Państwa danych osobowych oraz przetwarzać je zgodnie z przepisami prawa.

Podstawy przetwarzania danych.

Sanchobag Sp. z o. o przetwarza Państwa dane osobowe, jeżeli:

  1. Podają Państwo swoje dane i wyrażają zgodę na ich przetwarzanie przez stronę internetową www.sanchobag.pl, telefonicznie lub osobiście w siedzibie firmy,
  2. Jest to konieczne dla realizacji umów sprzedaży na odległość, gdy osoba, której dane dotyczą, jest ich stroną,
  3. Zezwalają na to przepisy prawa, w tym także bez zgody osoby, której dane są przetwarzane,

Podstawą prawną przetwarzania Twoich danych osobowych jest niezbędność tego przetwarzania do wykonania umowy, (jeśli świadczymy Ci jakieś usługi), a także nasz uzasadniony interes, w szczególności polegający na prowadzeniu działań analitycznych w celu poprawy jakości usług, umożliwieniu dochodzenia ewentualnych roszczeń oraz na możliwości zapytania Cię o zgodę niezbędną do przedstawienia Ci naszej oferty handlowej.

Jakie dane zbieramy?

Stronę można odwiedzać bez konieczności podawania swoich danych.
Sklep internetowy nie zbiera w sposób automatyczny żadnych danych, z wyjątkiem danych zawartych w plikach cookies podczas samego korzystania z witryny.
Sklep internetowy będzie od Państwa pobierał dane osobowe za pośrednictwem witryny, oraz innych form komunikacji, w przypadku złożenia zakupów i procesu rejestracji. Podanie powyższych danych jest dobrowolne, lecz konieczne dla dokonania rejestracji i zakupu.

Alternatywnie można podać nieprawdziwe dane, w celu zapoznania się z usługą. Warunkiem koniecznym jej przeprowadzenia jest jednak prawidłowy adres e-mail.

Dane osobowe, jakie zbieramy w celu realizacji naszych usług:
- imię i nazwisko,
- adres korespondencyjny, adres zamieszkania, adres dostawy do wysyłki zamówień, - numer telefonu, adres e-mail,
- numer rachunku bankowego

Twoje dane osobowe przetwarzane są na zasadzie dobrowolności i będą przetwarzane tylko tak długo, jak długo są niezbędne do realizowania ww. celów lub do momentu, gdy wyrazisz skuteczny sprzeciw wobec ich przetwarzania. Okres przetwarzania danych osobowych może zostać każdorazowo przedłużony o okres przedawnienia roszczeń, jeżeli przetwarzanie danych osobowych będzie niezbędne dla dochodzenia ewentualnych roszczeń lub obrony przed takimi roszczeniami.

Informacje dotyczące celu gromadzenia oraz przetwarzania danych osobowych

W celu realizacji umowy kupna-sprzedaży sklep internetowy może udostępniać zebrane od Państwa dane podmiotom świadczącym usługi kurierskie, operatorów systemów płatności, firmy obsługujące reklamacje, podmiotowi zajmującemu się naszą obsługą księgową, wyłącznie w związku z realizacją naszych celów itd. W takich przypadkach ilość przekazywanych danych ograniczona jest do wymaganego minimum. Ponadto, podane przez Państwa informacje mogą zostać udostępnione właściwym organom władzy publicznej, jeżeli wymagają tego obowiązujące przepisy prawa.

Państwa dane osobowe mogą być przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy do Google LLC w oparciu o odpowiednie zabezpieczenia prawne, którymi są standardowe klauzule umowne ochrony danych osobowych, zatwierdzone przez Komicję Europejską.

Jak mogę skorygować, zablokować lub usunąć moje dane osobowe?

1. Przysługuje Państwo prawo do żądania informacji o treści przechowywanych na Państwa temat danych, jak również prawo do żądania zmiany, zablokowania lub usunięcia danych, a także prawo do sprostowania błędów, uzupełnienia lub

uaktualnienia Państwa danych. Prosimy w tym celu o kontakt pod adresem: sanchobag.poland@gmail.com

2. Przysługuje Ci także prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych, gdy uznasz, że przetwarzanie Twoich danych osobowych narusza przepisy Rozporządzenia.

Sklep dokłada wszelkich starań by zabezpieczyć Państwa dane i ochronić je przed działaniami osób trzecich. Stosujemy niezbędne zabezpieczenia serwerów, połączeń i witryn w celu ochrony Państwa danych.

Informacje na temat stosowanych plików „Cookies”

Sklep internetowy nie zbiera w sposób automatyczny żadnych danych, z wyjątkiem danych zawartych w plikach cookies podczas samego korzystania z Witryny. Pliki cookies to małe pliki tekstowe wysyłane przez sklep internetowy i przechowywane na Państwa komputerze zawierające pewne informacje związane z korzystaniem przez Państwa z Witryny

www.sanchobag.pl i Sklepu Internetowego, który znajduję się pod wyżej wymienionym adresem. Wykorzystywane przez sklep internetowy pliki cookies mogą mieć charakter tymczasowy lub trwały. Tymczasowe pliki cookies są usuwane z chwilą zamknięcia przeglądarki, natomiast stałe pliki cookies są przechowywane także po zakończeniu korzystania przez Państwa z Witryny i służą do przechowywania informacji takich jak Państwa hasło czy login, co przyspiesza i ułatwia korzystanie z Witryny.

W każdym wypadku mogą Państwo zablokować instalowanie plików cookies lub usunąć stałe pliki cookies, wykorzystując stosowne opcje Państwa przeglądarki internetowej. W razie problemów doradzamy skorzystać z pliku pomocy przeglądarki lub skontaktować się z producentem przeglądarki, z której Państwo korzystacie.

 

8. Postanowienia końcowe