+48 794-449-636
+48 731-521-674
(22) 254-75-93
0 PLN
Menu
Katalog
Nasi Klienci
Pufy reklamowe
Sklep
Wynajem puf
Tapicerka
Kontakt
Koszyk
0 PLN

Odstąpienie od umowy

Pouczenia o odstąpieniu od umowy

Prawo odstąpienia od umowy

 

Kupiłeś produkt, ale zmieniłeś zdanie i chcesz oddać zakupy do sklepu? Mają Państwo prawo odstąpić od niniejszej umowy w terminie 14 dni bez podania jakiejkolwiek przyczyny. Termin do odstąpienia od umowy wygasa po upływie 14 dni od dnia, w którym weszli państwo w posiadanie rzeczy lub w którym osoba trzecia inna niż przewoźnik i wskazana przez państwa weszła w posiadanie rzeczy. Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy, muszą państwo poinformować nas:   

Sanchobag Sp. z o. o z siedzibą w Warszawie, przy ul. Władysława Przanowskiego 83 D, kod pocztowy 01-457, lub mailowo na info@sanchobag.pl, tel. +48 794-449-636 lub (22) 254-75-93

Mogą Państwo skorzystać z wzoru formularza odstąpienia od umowy, jak podany niżej, jednak nie jest to obowiązkowe. 

o swojej decyzji o odstąpieniu od niniejszej umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia. Mogą Państwo skorzystać z wzoru formularza odstąpienia od umowy, jak podany niżej, jednak nie jest to obowiązkowe.

Mamy obowiązek niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania Twojego oświadczenia o odstąpieniu od umowy sprzedaży, zwrócić wszystkie dokonane przez Ciebie płatności, w tym koszt dostawy towaru. Możemy wstrzymać się ze zwrotem otrzymanych od Ciebie płatności do chwili otrzymania z powrotem Towaru lub dostarczenia dowodu odesłania Towaru, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.

 Jeżeli korzystasz z prawa do odstąpienia i wybierasz sposób dostarczenia towaru inny niż najtańszy zwykły sposób dostawy oferowany przez nas, nie jesteśmy zobowiązani do zwrotu poniesionych przez Ciebie dodatkowych kosztów.

Będą Państwo musieli ponieść bezpośrednie koszty zwrotu towarów. Wysokość tych kosztów szacowana jest maksymalnie na kwotę około 40 PLN za 1 standartową paczkę.

Ponosisz jedynie odpowiedzialność za zmniejszenie wartości towaru będące wynikiem korzystania z niego w sposób wykraczający poza sposób konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania Towaru.

Prawo do odstąpienia od umowy przez konsumenta jest wyłączone w przypadku:
- umowy, w której cena lub wynagrodzenie zależy od wahań na rynku finansowym, nad którymi przedsiębiorca nie sprawuje kontroli, i które mogą wystąpić przed upływem terminu do odstąpienia od umowy;
- umowy, w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb;
- umowy, w której przedmiotem świadczenia jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia;
- umowy, w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;
- umowy, w której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami;
- umowy, w której przedmiotem świadczenia są napoje alkoholowe, których cena została uzgodniona przy zawarciu umowy sprzedaży, a których dostarczenie może nastąpić dopiero po upływie 30 dni i których wartość zależy od wahań na rynku, nad którymi przedsiębiorca nie ma kontroli;.
- umowy, w której konsument wyraźnie żądał, aby przedsiębiorca do niego przyjechał w celu dokonania pilnej naprawy lub konserwacji. Jeżeli przedsiębiorca świadczy dodatkowo inne usługi niż te, których wykonania
konsument żądał, lub dostarcza rzeczy inne niż części zamienne niezbędne do wykonania naprawy lub konserwacji, prawo odstąpienia od umowy przysługuje konsumentowi w odniesieniu do dodatkowych usług lub rzeczy;

- umowy, w której przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;
- umowy o dostarczanie gazet, periodyków lub czasopism, z wyjątkiem umowy o prenumeratę;
- umowy zawartej na aukcji publicznej;

 

Powyższe wyjątki mają zastosowania niezależnie od tego, czy zostały one wpisane do regulaminu sklepu internetowego.

Ważne:

- Będziemy bardzo wdzięczni za zwrot towaru nie noszącego żadnych śladów użytkowania i starannie zapakowany aby uniknąć uszkodzenia w transporcie.
- Prosimy w miarę możliwości o dołączenie paragonu lub faktury – ułatwi nam to obsługę zwrotu lub wymiany.

Pliki do pobrania i wydruku:

Wzór formularza odstąpienia od umowy

(formularz ten należy wypełnić i odesłać tylko w przypadku chęci odstąpienia od umowy)

 

Wzór

……………………………………………….                                                                                                                                                                                                                              ........................................

Miejscowość, data      Imię i nazwisko konsumenta(-ów) Adres konsumenta(-ów)


…………………………………………………..

…………………………………………………..


Sanchobag Sp. z o. o.

ul. Władysława Przanowskiego 83 D

01-457 Warszawa

info@sanchobag.pl

Oświadczenie

o odstąpieniu od umowy zawartej na odległość

lub poza lokalem przedsiębiorstwaJa/My (*) niniejszym informuję/informujemy (*) o moim/naszym(*) odstąpieniu od umowy sprzedaży następujących rzeczy:

 


Data odbioru przesyłki:

 

                                  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Podpis konsumenta(-ów)(*) Niepotrzebne skreślić

    Pliki do pobrania i wydruku:  Wzór formularza do pobrania