+48 794-449-636
+48 731-521-674
(22) 254-75-93
0 PLN
Menu
Katalog
Nasi Klienci
Pufy reklamowe
Sklep
Wynajem puf
Tapicerka
Kontakt
Koszyk
0 PLN

Reklamacje

Reklamacje

Cieszymy się, że wybrałeś nasze pufy :) Niemniej jednak, gdyby zakupione produkty nie spełniły Twoich oczekiwań lub masz zastrzeżenia do zamówionych produktów, dbamy o Twoje prawa, w tym także o prawo do złożenia reklamacji.  Sanchobag Sp. Z o.o. jako sprzedawca odpowiada wobec klienta będącego konsumentem w rozumieniu art. 22[1] kodeksu cywilnego, z tytułu rękojmi za wady w zakresie określonym w kodeksie cywilnym, w szczególności w art. 556 oraz art. 556[1] - 556[3] kodeksu cywilnego. Reklamacje, wynikające z naruszenia praw klienta gwarantowanych prawnie, lub na podstawie niniejszego regulaminu, możesz składać w dowolnej formie.

Sanchobag Sp. z o. o. jest producentem towarów, i jako producent ponosi odpowiedzialność z tytułu gwarancji sprzedanego towaru na warunkach oraz przez okres wskazany w karcie gwarancyjnej. Jeśli dokument gwarancyjny przewiduje taką możliwość, klient może zgłaszać swoje roszczenia w ramach gwarancji bezpośrednio w autoryzowanym serwisie, którego adres znajduje się w karcie gwarancyjnej. Wszystkie pufy podlegają gwarancji producenta na okres 2 lat od dnia zakupu - poszycie, szwy, ale ugniatanie się granulatu nie podlega gwarancji ze względu na swoją specyfikę produktów.

Rekomendujemy formę pisemną na adres tj. Sanchobag Sp. z o. o., ul. Władysława Przanowskiego 83 D, 01-457 Warszawa lub też mailowo na adres: info@sanchobag.pl

Sanchobag Sp. z o. o. zobowiązuje się do rozpatrzenia każdej reklamacji w terminie do 14 dni, a gdyby to nie było możliwe, do poinformowania w tym okresie klienta, kiedy reklamacja zostanie rozpatrzona.

Wypełniając formularza reklamacji i umieszczając w nim poprawne dane, umożliwisz nam sprawne rozpatrzenie reklamacji.

Odeślij nam reklamowany towar przesyłką pocztową wraz z dowodem zakupu i formularzem reklamacji. Adres do wysyłki: Sanchobag Sp. z o. o., ul. Władysława Przanowskiego 83 D,  01-457 Warszawa

Po otrzymaniu Twojej przesyłki rozpatrzymy reklamację w przeciągu 14 dni. O rozpatrzeniu reklamacji poinformujemy Cię drogą elektroniczną. Pełnowartościowy produkt lub pieniądze za reklamowany towar trafią do Ciebie w przeciągu 14 dni od daty rozpatrzenia reklamacji.

Jeżeli towar ma wadę, możesz wskazać preferowany przez Ciebie sposób załatwienia reklamacji:

  1. Składając oświadczenie o obniżeniu ceny albo odstąpieniu od umowy sprzedaży, chyba że uda nam się  niezwłocznie i bez nadmiernych niedogodności dla Ciebie wymienić towar wadliwy na wolny od wad albo wadę usunąć. Ograniczenie to nie ma zastosowania, jeżeli towar był już wymieniony lub naprawiany przez nas albo nie uczyniliśmy zadość obowiązkowi wymiany towaru na wolny od wad lub usunięcia wad. Możesz zamiast zaproponowanego przez nas usunięcia wady żądać wymiany towaru na wolny od wad albo zamiast wymiany towaru żądać usunięcia wady, chyba że doprowadzenie rzeczy do zgodności z umową w sposób wybrany przez Ciebie jest niemożliwe albo wymagałoby nadmiernych kosztów w porównaniu ze sposobem proponowanym przez nas. 
  2. Żądając wymiany towaru wadliwego na wolny od wad albo usunięcia wady. Jesteśmy zobowiązani wymienić towar wadliwy na wolny od wad lub usunąć wadę w rozsądnym czasie bez nadmiernych niedogodności dla Ciebie. Możemy jednak odmówić zadośćuczynienia Twojemu żądaniu, jeżeli doprowadzenie do zgodności z umową sprzedaży towaru wadliwego w sposób wybrany przez Ciebie jest niemożliwe lub w porównaniu z drugim możliwym sposobem doprowadzenia do zgodności z umową sprzedaży wymagałoby nadmiernych kosztów. Koszty naprawy lub wymiany ponosimy my.
  3. Zarówno zdjęcia towarów umieszczone na stronie Sklepu, które mają charakter wyłącznie poglądowy i mogą różnić się od stanu faktycznego, jak i indywidualne ustawienia komputera i/lub monitora Klienta powodujące błędne lub zniekształcone wyświetlanie informacji o towarach, nie mogą być podstawą reklamacji.

Wykonując uprawnienia z tytułu rękojmi, jesteś obowiązany dostarczyć rzecz wadliwą na adres: Sanchobag Sp. z o. o., ul. Władysława Przanowskiego 83 D,  01-457 Warszawa.

W wypadku klienta będącego konsumentem koszt dostarczenia pokrywamy my. Odpowiadamy z tytułu rękojmi, jeżeli wada fizyczna zostanie stwierdzona przed upływem dwóch lat od wydania towaru klientowi.

Pliki do pobrania i wydruku: FORMULARZ REKLAMACYJNY