+48 794-449-636
+48 731-521-674
(22) 254-75-93
0 PLN
Menu
Katalog
Nasi Klienci
Pufy reklamowe
Showroom
Wynajem puf
Kontakt
Koszyk
0 PLN

Polityka Prywatności

Polityka prywatności 

 

Niniejsza Polityka Prywatności określa zasady przetwarzania danych osobowych pozyskanych za pośrednictwem sklepu internetowego Sanchobag.pl prowadzonym przez Sanchobag Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie (01-457) przy ul. Władysława Przanowskiego 83 D, NIP: 527-278-4656, REGON: 365740151.

Właścicielem Sklepu i jednocześnie Administratorem Danych Osobowych jest Sanchobag Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie, (01-457), przy ul. Władysława Przanowskiego 83 D, NIP: 527-278-4656, REGON: 365740151, wysokość kapitału zakładowego 5000 płn, numer telefonu: +48 794-449-636. 

 

Sanchobag dokłada szczególnej staranności do poszanowania prywatności Klientów odwiedzających Sklep Internetowy. Dane osobowe zbierane przez Sanchobag Sp. z o. o za pośrednictwem Sklepu Internetowego są przetwarzane zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), zwane również RODO

 

§ 1 Rodzaj przetwarzanych danych, cele oraz podstawa prawna  

       SANCHOBAG zbiera informacje dotyczące osób fizycznych dokonujących czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z ich działalnością, osób fizycznych prowadzących we własnym imieniu działalność gospodarczą lub zawodową oraz osób fizycznych reprezentujących osoby prawne lub jednostki organizacyjne niebędące osobami prawnymi, którym ustawa przyznaje zdolność prawną, prowadzące we własnym imieniu działalność gospodarczą lub zawodową, zwanych dalej łącznie Klientami.

       Dane osobowe Klientów są zbierane w przypadku:

      - składania zamówienia w Sklepie Internetowym, telefonicznie lub osobiście w show room SANCHOBAG w celu wykonania umowy sprzedaży. Podstawa prawna: niezbędność do wykonania umowy sprzedaży (art. 6 ust. 1 lit. b RODO)

      - subskrypcji biuletynu informacyjnego (Newsletter), w celu wykonania umowy, której przedmiotem jest usługa świadczona drogą elektroniczną. Podstawa prawna - zgoda osoby, której dane dotyczą na wykonania umowy o świadczenie usługi Newsletter (art. 6 ust. 1 lit. a RODO)

      - korzystania z usługi formularza kontaktowego w Sklepie Internetowym w celu wykonania umowy świadczonej drogą elektroniczną.

Podstawa prawna: niezbędność do wykonania umowy o świadczenie usługi formularza kontaktowego (art. 6 ust. 1 lit. b RODO)

      - korzystania z usługi poleć znajomemu, w celu wykonania umowy świadczonej drogą elektroniczną. Podstawa prawna - niezbędność do wykonania umowy o świadczenie usługi poleć znajomemu (art. 6 ust. 1 lit. b RODO) w stosunku do Klienta                    podającego dane osobowe, oraz niezbędność do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub osobę trzecią (art. 6 ust. 1 lit. f RODO) w stosunku do adresata wiadomości.

     - korzystania z usługi zamieść opinię, w celu wykonania umowy, której przedmiotem jest usługa świadczona drogą elektroniczną. Podstawa prawna - niezbędność do wykonania umowy o świadczenie usługi zamieść opinię (art. 6 ust. 1 lit. b RODO).

     - korzystania z usługi zapytaj o produkt, w celu wykonania umowy, której przedmiotem jest usługa świadczona drogą elektroniczną. Podstawa prawna: niezbędność do wykonania umowy o świadczenie usługi zapytaj o produkt (art. 6 ust. 1 lit. b RODO)

     - korzystania z usługi chat, w celu wykonania umowy, której przedmiotem jest usługa świadczona drogą elektroniczną. Podstawa prawna: niezbędność do wykonania umowy o świadczenie usługi chat (art. 6 ust. 1 lit. b RODO).

W przypadku składania zamówienia w Sklepie Internetowym, Klient podaje następujące dane:

   adres e-mail

   dane adresowe:

   kod pocztowy i miejscowość

   ulica wraz z numerem domu/mieszkania

   imię i nazwisko

   numer telefonu

 

W przypadku skorzystania z usługi Newsletter, Klient podaje jedynie swój adres e-mail.

W przypadku skorzystania z usługi formularza kontaktowego, Klient podaje następujące dane:

 1. adres e-mail
 2. imię i nazwisko
 3. W przypadku skorzystania z usługi poleć znajomemu, Klient podaje:
 4. adres e-mail
 5. imię
 6. adres e-mail przyjaciela
 7. imię przyjaciela

     W przypadku skorzystania z usługi zamieść opinię, Klient podaje jedynie swój pseudonim, nick lub imię.

     W przypadku skorzystania z usługi zapytaj o produkt, Klient podaje jedynie swój adres e-mail.

     W przypadku skorzystania z chat, Klient podaje następujące dane: adres e-mail.

Podczas korzystania ze Strony Internetowej Sklepu mogą być pobierane dodatkowe informacje, w szczególności: adres IP przypisany do komputera Klienta lub zewnętrzny adres IP dostawcy Internetu, nazwa domeny, rodzaj przeglądarki, czas dostępu, typ systemu operacyjnego.

Od Klientów mogą być także gromadzone dane nawigacyjne, w tym informacje o linkach i odnośnikach, w które zdecydują się kliknąć lub innych czynnościach, podejmowanych w naszym Sklepie Internetowym. Podstawa prawna - prawnie uzasadniony interes (art. 6 ust. 1 lit. f RODO), polegający na ułatwieniu korzystania z usług świadczonych drogą elektroniczną oraz na poprawie funkcjonalności tych usług.

 1. W celu ustalania, dochodzenia i egzekucji roszczeń mogą być przetwarzane niektóre dane osobowe podane przez Klienta w ramach korzystania z funkcjonalności w Sklepie Internetowym takie jak: imię, nazwisko, dane dotyczące korzystania z usług, jeżeli roszczenia wynikają ze sposobu, w jaki Klient korzysta z usług, inne dane niezbędne do udowodnienia istnienia roszczenia, w tym rozmiarów poniesionej szkody. Podstawa prawna – prawnie uzasadniony interes (art. 6 ust. 1 lit. f RODO), polegający na ustaleniu, dochodzeniu i egzekucji roszczeń oraz na obronie przed roszczeniami w postępowaniu przed sądami i innymi organami państwowymi.
 2. SANCHOBAG przetwarza dane osobowe obejmujące: imię, nazwisko, adres e-mail, jak również odpowiedzi na przygotowane pytania w ramach ankiety satysfakcji i formularzy wykorzystywanych do badania satysfakcji. Udział w takich akcjach jest dobrowolny. Jeśli Klient nie zgadza się na uczestniczenie w nich, to w każdej chwili może poinformować SANCHOBAG na adres mailowy info@sanchoabg.pl, a wtedy SANCHOBAG zablokuje odpowiednie dane. Podstawa prawna – prawnie uzasadniony interes (art. 6 ust. 1 lit. f RODO), polegający na poprawie funkcjonalności usług świadczonych drogą elektroniczną oraz dokonaniu oceny satysfakcji ze świadczonych przez nas usług.
 3. Przekazanie danych osobowych do SANCHOBAG jest dobrowolne, w związku z zawieranymi umowami sprzedaży, czy też świadczenia usług za pośrednictwem Strony Internetowej Sklepu, z tym jednak zastrzeżeniem, że niepodanie określonych w formularzach danych w procesie Rejestracji uniemożliwia Rejestrację i założenie Konta Klienta, zaś w przypadku składania zamówienia bez Rejestracji Konta Klienta uniemożliwi złożenie i realizację zamówienia Klienta.

 

        Komu udostępniane lub powierzane są dane oraz jak długo są przechowywane?

 1. Dane osobowe Klienta przekazywane są dostawcom usług, z których korzysta SANCHOBAG przy prowadzeniu Sklepu Internetowego. Dostawcy usług, którym przekazywane są dane osobowe, w zależności od uzgodnień umownych i okoliczności, albo podlegają poleceniom SANCHOBAG co do celów i sposobów przetwarzania tych danych (podmioty przetwarzające) albo samodzielnie określają cele i sposoby ich przetwarzania (administratorzy).
 2. Podmioty przetwarzające. SANCHOBAG korzysta z dostawców, którzy przetwarzają dane osobowe wyłącznie na polecenie SANCHOBAG. Należą do nich m.in. dostawcy świadczący usługę hostingu, usługi księgowe, dostarczający systemy do marketingu, systemy do analizy ruchu w Sklepie Internetowym, systemy do analizy skuteczności kampanii marketingowych.
 3. Administratorzy. SANCHOBAG korzysta z dostawców, którzy nie działają wyłącznie na polecenie i sami ustalają cele i sposoby wykorzystania danych osobowych Klientów. Świadczą oni usługi płatności elektronicznych oraz bankowe.
 4. Lokalizacja. Dostawcy usług mają siedzibę głównie w Polsce i w innych krajach Europejskiego Obszaru Gospodarczego (EOG).

 

         Dane osobowe Klientów przechowywane są:

 1. W przypadku, gdy podstawą przetwarzania danych osobowych jest zgoda wówczas dane osobowe Klienta przetwarzane są przez SANCHOBAG tak długo, aż zgoda nie zostanie odwołana, a po odwołaniu zgody przez okres czasu odpowiadający okresowi przedawnienia roszczeń jakie może podnosić Sanchobag i jakie mogą być podnoszone wobec niego. Jeżeli przepis szczególny nie stanowi inaczej, termin przedawnienia wynosi lat sześć, a dla roszczeń o świadczenia okresowe oraz roszczeń związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej - trzy lata.
 2. W przypadku, gdy podstawą przetwarzania danych jest wykonanie umowy, wówczas dane osobowe Klienta przetwarzane są przez SANCHOBAG tak długo, jak jest to niezbędne do wykonania umowy, a po tym czasie przez okres odpowiadający okresowi przedawnienia roszczeń. Jeżeli przepis szczególny nie stanowi inaczej, termin przedawnienia wynosi lat sześć, a dla roszczeń o świadczenia okresowe oraz roszczeń związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej - trzy lata.
 3. W przypadku dokonania zakupu w Sklepie Internetowym, dane osobowe mogą być przekazywane, w zależności od wyboru Klienta, następującym podmiotom w celu dostarczenia zamówionych towarów.

         Przekazywanie danych firmie kurierskiej 
Jeśli udzielą nam Państwo na to w trakcie lub po złożeniu zamówienia swojej wyraźnej zgody, przekażemy na tej podstawie Państwa adres e-mail i numer telefonu wybranej firmie kurierskiej, aby mogła się ona skontaktować z Państwem przed dostarczeniem zamówienia celem awizowania lub uzgodnienia dostawy.

Powyższa zgoda może zostać w każdej chwili cofnięta poprzez wysłanie nam stosownej wiadomości na nasz adres kontaktowy na info@sanchobag.pl lub poprzez wysłanie wiadomości bezpośrednio do firmy kurierskiej na wskazany poniżej adres kontaktowy. Po wycofaniu zgody usuniemy Państwa podane w tym celu dane, o ile nie wyrażą Państwo wyraźnej zgody na dalsze korzystanie z Państwa danych w innych celach lub o ile nie zastrzeżemy sobie prawa dalszego korzystania z danych w ustawowo dozwolonych przypadkach, o czym - w takiej sytuacji informujemy Państwa w niniejszym oświadczeniu.

DHL Parcel Polska Sp. z o.o.

ul. Osmańska 2

02-823 Warszawa

Lub 

Goniec Sp. z o.o.

ul. Krańcowa 11

02-493 Warszawa

 

        W przypadku, gdy Klient wybierze płatność poprzez jeden ze współpracujących podmiotów obsługujących płatności elektroniczne udostępnimy temu podmiotowi jego dane osobowe w zakresie niezbędnym dla realizacji płatności. Wszystkie podmioty znajdują się na Stronie Internetowej Sklepu pod adresem: https://sanchobag.pl/formy-p%C5%82atno%C5%9Bci/

        Dane nawigacyjne mogą być wykorzystywane w celu zapewnienia Klientom lepszej obsługi, analizy danych statystycznych i dostosowania Sklepu Internetowego do preferencji Klientów, a także administrowania Sklepem Internetowym.

        W przypadku, gdy Klient dokona subskrypcji biuletynu informacyjnego (Newsletter) na jego adres e-mail SANCHOBAG będzie wysyłać wiadomości elektroniczne zawierające informacje handlowe o promocjach i nowych produktach dostępnych w Sklepie Internetowym.

        W przypadku skierowania żądania SANCHOBAG udostępnia dane osobowe uprawnionym organom państwowym, w szczególności jednostkom organizacyjnym Prokuratury, Policji, Prezesowi Urzędu Ochrony Danych Osobowych, Prezesowi Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów lub Prezesowi Urzędu Komunikacji Elektronicznej.

        SANCHOBAG utrzymuje listę Podwykonawców, na której znajdują się w szczególności: firmy kurierskie odpowiedzialne za realizację Usługi, firmy odpowiedzialne za kontakt w związku z realizacją Usługi, hostingodawcy Podmiotu przetwarzającego oraz firmy IT odpowiedzialne za serwisowanie platformy sklepu.

 

         Mechanizm cookies, adres IP

 1. Sklep Internetowy używa niewielkich plików, zwanych cookies. Zapisywane są one przez SANCHOBAG na urządzeniu końcowym osoby odwiedzającej Sklep Internetowy, jeżeli przeglądarka internetowa na to pozwala. Plik cookie zwykle zawiera nazwę domeny, z której pochodzi, swój „czas wygaśnięcia" oraz indywidualną, losowo wybraną liczbę identyfikującą ten plik. Informacje zbierane za pomocą plików tego typu pomagają dostosowywać oferowane przez SANCHOBAG produkty do indywidualnych preferencji i rzeczywistych potrzeb osób odwiedzających Sklep Internetowy. Dają też możliwość opracowywania ogólnych statystyk odwiedzin prezentowanych produktów w Sklepie Internetowym.
 2. SANCHOBAG wykorzystuje dwa typy plików cookies:
 3. Cookies sesyjne: po zakończeniu sesji danej przeglądarki lub wyłączeniu komputera zapisane informacje są usuwane z pamięci urządzenia. Mechanizm cookies sesyjnych nie pozwala na pobieranie jakichkolwiek danych osobowych ani żadnych informacji poufnych z komputerów Klientów.
 4. Cookies trwałe: są przechowywane w pamięci urządzenia końcowego Klienta i pozostają tam do momentu ich skasowania lub wygaśnięcia. Mechanizm cookies trwałych nie pozwala na pobieranie jakichkolwiek danych osobowych ani żadnych informacji poufnych z komputera Klientów.
 5. SANCHOBAG wykorzystuje cookies własne w celu:
 6. uwierzytelniania Klienta w Sklepie Internetowym i zapewnienia sesji Klienta w Sklepie Internetowym (po zalogowaniu), dzięki której Klient nie musi na każdej podstronie Sklepu Internetowego ponownie wpisywać loginu i hasła;
 7. analiz i badań oraz audytu oglądalności, a w szczególności do tworzenia anonimowych statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób Klienci korzystają ze Strony Internetowej Sklepu, co umożliwia ulepszanie jej struktury i zawartości.
 8. SANCHOBAG wykorzystuje cookies zewnętrzne w celu:
 9. prezentowania opinii oraz znaku jakości na stronach internetowych Sklepu, używając w tym celu narzędzia Trusted Shops (administrator cookies zewnętrznego: Trusted Shops GmbH z siedzibą w Niemczech)
 10. prezentowania opinii na stronach internetowych Sklepu, używając w tym celu narzędzia Ceneo.pl sp. z o.o. (administrator cookies zewnętrznego: Ceneo.pl sp. z o.o. – spółka z siedzibą w Poznaniu, przy ul. Grunwaldzkiej 182, 60-166 Poznań)
 11. uwierzytelniania Klienta w Sklepie Internetowym i zapewnienia sesji Klienta w Sklepie Internetowym (po zalogowaniu), dzięki której Klient nie musi na każdej podstronie Sklepu Internetowego ponownie wpisywać loginu i hasła, za pomocą serwisu społecznościowego

Facebook.com (administrator cookies zewnętrznego: Facebook Inc z siedzibą w USA lub Facebook Ireland z siedzibą w Irlandii)

 1. zbierania ogólnych i anonimowych danych statycznych za pośrednictwem narzędzi analitycznych Google Analytics (administrator cookies zewnętrznego: Google Inc z siedzibą w USA)
 2. obsługi zewnętrznego systemu płatności tpay.com (administrator cookies zewnętrznego: Krajowy Integrator Płatności Spółka Akcyjna, ul. Św. Marcin 73/6, 61-808 Poznań).
 3. prezentowania opinii oraz znaku jakości na stronach internetowych Sklepu, używając w tym celu narzędzia Trusted Shops (administrator cookies zewnętrznego: Trusted Shops GmbH z siedzibą w Niemczech)
 4. Mechanizm cookies jest bezpieczny dla komputerów Klientów Sklepu Internetowego. W szczególności tą drogą nie jest możliwe przedostanie się do komputerów Klientów wirusów lub innego niechcianego oprogramowania lub oprogramowania złośliwego. Niemniej w swoich przeglądarkach Klienci mają możliwość ograniczenia lub wyłączenia dostępu plików cookies do komputerów. W przypadku skorzystania z tej opcji korzystanie ze Sklepu Internetowego będzie możliwe, poza funkcjami, które ze swojej natury wymagają plików cookies.

 

Poniżej przedstawiamy, jak można zmienić ustawienia popularnych przeglądarek internetowych w zakresie stosowania plików cookies:

 1. przeglądarka Internet Explorer
 2. przeglądarka Microsoft EDGE
 3. przeglądarka Mozilla Firefox;
 4. przeglądarka Chrome
 5. przeglądarka Safari
 6. przeglądarka Opera.
 7. SANCHOBAG może gromadzić adresy IP Klientów. Adres IP to numer przydzielany komputerowi osoby odwiedzającej Sklep Internetowy przez dostawcę usług internetowych. Numer IP umożliwia dostęp do Internetu. W większości przypadków jest przypisywany komputerowi dynamicznie, tj. zmienia się przy każdym połączeniu z Internetem. Adres IP jest wykorzystywany przez SANCHOBAG przy diagnozowaniu problemów technicznych z serwerem, tworzeniu analiz statystycznych (np. określeniu, z jakich regionów notujemy najwięcej odwiedzin), jako informacja przydatna przy administrowaniu i udoskonalaniu Sklepu Internetowego, a także w celach bezpieczeństwa oraz ewentualnej identyfikacji obciążających serwer, niepożądanych automatycznych programów do przeglądania treści Sklepu Internetowego.

       Sklep Internetowy zawiera linki i odnośniki do innych stron internetowych. SANCHOBAG nie ponosi odpowiedzialności za zasady ochrony prywatności na nich obowiązujące.

       O ile wyrazili Państwo na to zgodę (zapis do newslettera), podany przez Państwa adres email będzie wykorzystywany w celach marketingowych własnych produktów [Sanchobag Sp. z o.o.]. Zgoda może być cofnięta w każdym czasie, np. poprzez przesłanie stosownego maila z informacją o rezygnacji na nasz adres info@sanchobag.pl

       Prawa osób, których dane dotyczą

 1. Prawo do cofnięcia zgody- podstawa prawna: art. 7 ust. 3 RODO.
 2. Klient ma prawo do cofnięcia każdej zgody, jakiej udzielił SANCHOBAG.
 3. Cofnięcie zgody ma skutek od momentu wycofania zgody.
 4. Cofnięcie zgody nie wpływa na przetwarzanie dokonywane przez SANCHOBAG zgodnie z prawem przed jej cofnięciem.
 5. Cofnięcie zgody nie pociąga za sobą dla Klienta żadnych negatywnych konsekwencji, może jednak uniemożliwić dalsze korzystanie z usług lub funkcjonalności, które zgodnie z prawem SANCHOBAG może świadczyć jedynie za zgodą.
 6. Prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania danych - podstawa prawna: art. 21 RODO.
 7. Klient ma prawo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw - z przyczyn związanych z jego szczególną sytuacją - wobec przetwarzania jego danych osobowych, w tym profilowania, jeżeli SANCHOBAG przetwarza jego dane w oparciu o prawnie uzasadniony          interes, np. marketing produktów i usług SANCHOBAG, prowadzenie statystyki korzystania z poszczególnych funkcjonalności Sklepu Internetowego oraz ułatwienie korzystania ze Sklepu Internetowego, a także badanie satysfakcji.
 8. Rezygnacja w formie wiadomości e-mail z otrzymywania komunikatów marketingowych dotyczących produktów lub usług, będzie oznaczać sprzeciw Klienta na przetwarzanie jego danych osobowych, w tym profilowania w tych celach.
 9. Jeżeli sprzeciw Klienta okaże się zasadny i SANCHOBAG nie będzie miał innej podstawy prawnej do przetwarzania danych osobowych, dane osobowe Klienta zostaną usunięte, wobec przetwarzania których, Klient wniósł sprzeciw.
 10. Prawo do usunięcia danych („prawo do bycia zapomnianym”)- podstawa prawna: art. 17 RODO.
 11. Klient ma prawo do żądania usunięcia wszystkich lub niektórych danych osobowych.
 12. Klient ma prawo żądania usunięcia danych osobowych, jeżeli:
 13. dane osobowe nie są już niezbędne do celów, w których zostały zebrane lub w których były przetwarzane
 14. wycofał określoną zgodę, w zakresie w jakim dane osobowe były przetwarzane w oparciu o jego zgodę

        Wnieść sprzeciw wobec wykorzystywania jego danych w celach marketingowych jeśli:

 1. dane osobowe są przetwarzane niezgodnie z prawem
 2. dane osobowe muszą zostać usunięte w celu wywiązania się z obowiązku prawnego przewidzianego w prawie Unii lub prawie Państwa członkowskiego, któremu SANCHOBAG podlegali. Dane osobowe zostały zebrane w związku z oferowaniem usług społeczeństwa informacyjnego. Pomimo żądania usunięcia danych osobowych, w związku z wniesieniem sprzeciwu lub wycofaniem zgody, SANCHOBAG może zachować pewne dane osobowe w zakresie, w jakim przetwarzanie jest niezbędne do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń, jak również do wywiązania się z prawnego obowiązku wymagającego przetwarzania na mocy prawa Unii lub prawa państwa członkowskiego, któremu podlega SANCHOBAG. Dotyczy to w szczególności danych osobowych obejmujących: imię, nazwisko, adres e-mail, które to dane zachowywane są dla celów rozpatrywania skarg oraz roszczeń związanych z korzystaniem z usług SANCHOBAG, czy też dodatkowo adresu zamieszkania/adresu korespondencyjnego, numeru zamówienia, które to dane zachowywane są dla celów rozpatrywania skarg oraz roszczeń związanych z zawartymi umowami sprzedaży lub świadczeniem usług.
 3. Prawo do ograniczenia przetwarzania danych - podstawa prawna: art. 18 RODO.
 4. Klient ma prawo do żądania ograniczenia przetwarzania jego danych osobowych. Zgłoszenie żądania, do czasu jego rozpatrzenia uniemożliwia korzystanie z określonych funkcjonalności lub usług, z których korzystanie będzie się wiązało z przetwarzaniem danych objętych żądaniem. SANCHOBAG nie będzie też wysyłał żadnych komunikatów, w tym marketingowych.
 5. Klient ma prawo do żądania ograniczenia wykorzystania danych osobowych w następujących przypadkach:

         -gdy kwestionuje prawidłowość swoich danych osobowych – wówczas SANCHOBAG ogranicza ich wykorzystanie na czas potrzebny do sprawdzenia prawidłowości danych, nie dłużej jednak niż na 7 dni

         -gdy przetwarzanie danych jest niezgodne z prawem, a zamiast usunięcia danych Klient zażąda ograniczenia ich wykorzystania

         -gdy dane osobowe przestały być niezbędne do celów, w których zostały zebrane lub wykorzystywane, ale są one potrzebne Klientowi w celu ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń

         -gdy wniósł sprzeciw wobec wykorzystania jego danych – wówczas ograniczenie następuje na czas potrzebny do rozważenia, czy– ze względu na szczególną sytuację – ochrona interesów, praw i wolności Klienta przeważa nad interesami, które realizuje Administrator, przetwarzając dane osobowe Klienta

         Prawo dostępu do danych - podstawa prawna: art. 15 RODO.

 1. Klient ma prawo uzyskać od Administratora potwierdzenie, czy przetwarza dane osobowe, a jeżeli ma to miejsce, Klient ma prawo:
 2. uzyskać dostęp do swoich danych osobowych
 3. uzyskać informacje o celach przetwarzania, kategoriach przetwarzanych danych osobowych, o odbiorcach lub kategoriach odbiorców tych danych, planowanym okresie przechowywania danych Klienta albo o kryteriach ustalania tego okresu (gdy określenie planowanego okresu przetwarzania danych nie jest możliwe), o prawach przysługujących Klientowi na mocy RODO oraz o prawie wniesienia skargi do organu nadzorczego, o źródle tych danych, o zautomatyzowanym podejmowaniu decyzji, w tym o profilowaniu oraz o zabezpieczeniach stosowanych w związku z przekazaniem tych danych poza Unię Europejską
 4. uzyskać kopię swoich danych osobowych

          Prawo do sprostowania danych - podstawa prawna: art. 16 RODO.

Klient ma prawo do żądania od Administratora niezwłocznego sprostowania dotyczących jego danych osobowych, które są nieprawidłowe. Z uwzględnieniem celów przetwarzania, Klient, którego dane dotyczą ma prawo żądania uzupełnienia niekompletnych danych osobowych, w tym przez przedstawienie dodatkowego oświadczenia, kierując prośbę na adres poczty elektronicznej zgodnie z §7 Polityki Prywatności.

           Prawo do przenoszenia danych - podstawa prawna: art. 20 RODO.

Klient ma prawo otrzymać swoje dane osobowe, które dostarczył Administratorowi, a następnie przesłać je do innego, wybranego przez siebie, administratora danych osobowych. Klient ma również prawo żądać, by dane osobowe zostały przesłane przez Administratora bezpośrednio takiemu administratorowi, o ile jest to technicznie możliwe. W takim przypadku Administrator prześle dane osobowe Klienta w postaci pliku w formacie xml, który jest formatem powszechnie używanym, nadającym się do odczytu maszynowego i pozwalającym na przesłanie otrzymanych danych do innego administratora danych osobowych.

W sytuacji wystąpienia przez Klienta z uprawnieniem wynikającym z powyższych praw, SANCHOBAG spełnia żądanie albo odmawia jego spełnienia niezwłocznie, nie później jednak niż w ciągu miesiąca po jego otrzymaniu. Jeżeli jednak - z uwagi na skomplikowany charakter żądania lub liczbę żądań – SANCHOBAG nie będzie mógł spełnić żądania w ciągu miesiąca, spełni je w ciągu kolejnych dwóch miesięcy informując Klienta uprzednio w terminie miesiąca od otrzymania żądania - o zamierzonym przedłużeniu terminu oraz jego przyczynach.

 Klient może zgłaszać do Administratora skargi, zapytania i wnioski dotyczące przetwarzana jego danych osobowych oraz realizacji przysługujących mu uprawnień.

Klient ma prawo żądać od SANCHOBAG przekazania kopii standardowych klauzul umownych kierując zapytanie w sposób wskazany w §7 Polityki Prywatności.

Klientowi przysługuje prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, w zakresie naruszenia jego praw do ochrony danych osobowych lub innych praw przyznanych na mocy RODO.

5 Usługi dopasowane do preferencji i zainteresowań (profilowanie)

Profilowanie oznacza dowolną formę zautomatyzowanego przetwarzania danych osobowych, które polega na wykorzystaniu danych osobowych do oceny niektórych czynników osobowych osoby fizycznej, w szczególności do analizy lub prognozy aspektów dotyczących efektów pracy tej osoby fizycznej, jej sytuacji ekonomicznej, zdrowia, osobistych preferencji, zainteresowań, wiarygodności, zachowania, lokalizacji lub przemieszczania się.

Dane osobowe Klientów mogą być przetwarzane w sposób zautomatyzowany (profilowanie), jednakże nie będzie to wywoływać wobec nich żadnych skutków prawnych lub w podobny sposób istotnie wpływać na sytuację Klientów.

Profilowanie danych osobowych przez SANCHOBAG polega na przetwarzaniu danych Klientów w sposób zautomatyzowany oraz ręczny, poprzez wykorzystywanie ich do oceny niektórych informacji o Kliencie, w szczególności do analizy lub prognozy jego osobistych preferencji oraz zainteresowań.

W celu dotarcia do Klienta z komunikatami marketingowymi za pośrednictwem Strony Sklepu Internetowego, SANCHOBAG korzysta z usług zewnętrznych dostawców. Usługi te polegają na wyświetlaniu komunikatów marketingowych na Stronach Sklepu Internetowego. W tym celu zewnętrzni dostawcy instalują np. odpowiedni kod lub pixel, aby pobrać informacje o aktywności Klienta na Stronie Sklepu Internetowego. Szczegóły w zakresie stosowanych cookies znajdują się w §3. Podstawa prawna - prawnie uzasadniony interes (art. 6 ust. 1 lit. f RODO), polegający na dopasowaniu komunikatów marketingowych do preferencji oraz zainteresowań.

W celu dotarcia do Klienta z komunikatami marketingowymi za pośrednictwem Strony Sklepu Internetowego, SANCHOBAG korzysta z własnych mechanizmów cookies, aby pobrać informacje o aktywności Klienta na Stronie Sklepu Internetowego. Szczegóły w zakresie stosowanych cookies znajdują się w §3. Podstawa prawna - prawnie uzasadniony interes (art. 6 ust. 1 lit. f RODO), polegający na dopasowaniu komunikatów marketingowych do preferencji oraz zainteresowań.

 

             Zmiany Polityki Prywatności

 1. Polityka Prywatności może ulec zmianie, o czym SANCHOBAG poinformuje Klientów z wyprzedzeniem 7 dni.
 2. Pytania związane z Polityką Prywatności prosimy kierować na adres: info@sanchobag.pl
 3. Data ostatniej modyfikacji: 16-05-2019

 

W jaki sposób będziemy się z Tobą kontaktować?

Jeżeli dokonałeś zakupów w naszym sklepie otrzymasz e-maile dotyczące prowadzonej transakcji, w przypadku ważnych informacji dotyczących zamówienia może telefonicznie kontaktować się konsultant Sanchobag.

W jaki sposób możesz poinformować o zmianie danych osobowych?

Każdy użytkownik serwisu www. sanchobag.pl ma prawo do wglądu do swoich danych oraz ich zmiany lub usuwania. Zmian można dokonać droga elektroniczną lub przez kontakt z nami, adres mail: info@sanchobag.pl

Lub telefonicznie (22) 254-75-93 od poniedziałku do piątku od 09:00 do 15:00.

 

W jaki sposób zabezpieczamy dane osobowe?

Dane dotyczące użytkowników strony jak i klientów sklepu internetowego są zabezpieczone przed wglądem osób trzecich, komunikacja pomiędzy komputerem użytkownika a naszym serwerem jest zaszyfrowana przy użyciu protokołu SSL (Secure Socket Layer).