+48 794-449-636
+48 731-521-674
(22) 254-75-93
0 PLN
Menu
Katalog
Nasi Klienci
Pufy reklamowe
Showroom
Wynajem puf
Kontakt
Koszyk
0 PLN

POLITYKA PRYWATNOSCI

Polityka prywatności
Niniejsza polityka prywatności określa zasady gromadzenia, przetwarzania i wykorzystywania
pozyskanych od Państwa danych przez sklep internetowy Sanchobag.pl prowadzonym przez
Sanchobag Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie, kod pocztowy
01-457 przy ul. Władysława Przanowskiego 83 D.
Sklep internetowy dokłada wszelkich starań w celu zapewnienia poszanowania Państwa
prywatności i ochrony udzielonych informacji osobowych podczas korzystania z witryny i
zakupów w ramach sklepu.


Administrator danych osobowych.
Administratorem Państwa danych osobowych jest Sanchobag Spółka z ograniczoną
odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie, kod pocztowy 01-457, przy ul. Władysława
Przanowskiego 83 D, numer telefonu: +48 794-449-636. Administrator danych dokłada
wszelkich starań, aby zapewnić poufność i bezpieczeństwo Państwa danych osobowych oraz
przetwarzać je zgodnie z przepisami prawa.


Podstawy przetwarzania danych.

Sanchobag Sp. z o. o przetwarza Państwa dane osobowe, jeżeli:
1. Podają Państwo swoje dane i wyrażają zgodę na ich przetwarzanie przez stronę
internetową www.sanchobag.pl, telefonicznie lub osobiście w siedzibie firmy,
2. Jest to konieczne dla realizacji umów sprzedaży na odległość, gdy osoba, której dane
dotyczą, jest ich stroną,
3. Zezwalają na to przepisy prawa, w tym także bez zgody osoby, której dane są
przetwarzane,
4. Podstawą prawną przetwarzania Twoich danych osobowych jest niezbędność tego
przetwarzania do wykonania umowy, (jeśli świadczymy Ci jakieś usługi), a także nasz
uzasadniony interes, w szczególności polegający na prowadzeniu działań
analitycznych w celu poprawy jakości usług, umożliwieniu dochodzenia
ewentualnych roszczeń oraz na możliwości zapytania Cię o zgodę niezbędną do
przedstawienia Ci naszej oferty handlowej.
Jakie dane zbieramy?
Stronę można odwiedzać bez konieczności podawania swoich danych.
Sklep internetowy nie zbiera w sposób automatyczny żadnych danych, z wyjątkiem danych
zawartych w plikach cookies podczas samego korzystania z witryny.
Sklep internetowy będzie od Państwa pobierał dane osobowe za pośrednictwem witryny,
oraz innych form komunikacji, w przypadku złożenia zakupów i procesu rejestracji. Podanie
powyższych danych jest dobrowolne, lecz konieczne dla dokonania rejestracji i zakupu.
Alternatywnie można podać nieprawdziwe dane, w celu zapoznania się z usługą. Warunkiem
koniecznym jej przeprowadzenia jest jednak prawidłowy adres e-mail.
Dane osobowe, jakie zbieramy w celu realizacji naszych usług:
- imię i nazwisko,
- adres korespondencyjny, adres zamieszkania, adres dostawy do wysyłki zamówień,
- numer telefonu, adres e-mail,
- numer rachunku bankowego
Twoje dane osobowe przetwarzane są na zasadzie dobrowolności i będą przetwarzane tylko
tak długo, jak długo są niezbędne do realizowania ww. celów lub do momentu, gdy wyrazisz
skuteczny sprzeciw wobec ich przetwarzania. Okres przetwarzania danych osobowych może
zostać każdorazowo przedłużony o okres przedawnienia roszczeń, jeżeli przetwarzanie
danych osobowych będzie niezbędne dla dochodzenia ewentualnych roszczeń lub obrony
przed takimi roszczeniami.
Informacje dotyczące celu gromadzenia oraz przetwarzania danych osobowych
W celu realizacji umowy kupna-sprzedaży sklep internetowy może udostępniać zebrane od
Państwa dane podmiotom świadczącym usługi kurierskie, operatorów systemów płatności,
firmy obsługujące reklamacje, podmiotowi zajmującemu się naszą obsługą księgową,
wyłącznie w związku z realizacją naszych celów itd. W takich przypadkach ilość
przekazywanych danych ograniczona jest do wymaganego minimum. Ponadto, podane przez
Państwa informacje mogą zostać udostępnione właściwym organom władzy publicznej, jeżeli
wymagają tego obowiązujące przepisy prawa.
Państwa dane osobowe mogą być przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy do
Google LLC w oparciu o odpowiednie zabezpieczenia prawne, którymi są standardowe
klauzule umowne ochrony danych osobowych, zatwierdzone przez Komicję Europejską.


Jak mogę skorygować, zablokować lub usunąć moje dane osobowe?
1. Przysługuje Państwo prawo do żądania informacji o treści przechowywanych na
Państwa temat danych, jak również prawo do żądania zmiany, zablokowania lub
usunięcia danych, a także prawo do sprostowania błędów, uzupełnienia lub
uaktualnienia Państwa danych. Prosimy w tym celu o kontakt pod adresem:
sanchobag.poland@gmail.com
2. Przysługuje Ci także prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się
ochroną danych osobowych, gdy uznasz, że przetwarzanie Twoich danych osobowych
narusza przepisy Rozporządzenia.
Sklep dokłada wszelkich starań by zabezpieczyć Państwa dane i ochronić je przed działaniami
osób trzecich. Stosujemy niezbędne zabezpieczenia serwerów, połączeń i witryn w celu
ochrony Państwa danych.
Informacje na temat stosowanych plików „Cookies”
Sklep internetowy nie zbiera w sposób automatyczny żadnych danych, z wyjątkiem danych
zawartych w plikach cookies podczas samego korzystania z Witryny. Pliki cookies to małe
pliki tekstowe wysyłane przez sklep internetowy i przechowywane na Państwa komputerze
zawierające pewne informacje związane z korzystaniem przez Państwa z Witryny
www.sanchobag.pl i Sklepu Internetowego, który znajduję się pod wyżej wymienionym
adresem. Wykorzystywane przez sklep internetowy pliki cookies mogą mieć charakter
tymczasowy lub trwały. Tymczasowe pliki cookies są usuwane z chwilą zamknięcia
przeglądarki, natomiast stałe pliki cookies są przechowywane także po zakończeniu
korzystania przez Państwa z Witryny i służą do przechowywania informacji takich jak
Państwa hasło czy login, co przyspiesza i ułatwia korzystanie z Witryny.
W każdym wypadku mogą Państwo zablokować instalowanie plików cookies lub usunąć stałe
pliki cookies, wykorzystując stosowne opcje Państwa przeglądarki internetowej. W razie
problemów doradzamy skorzystać z pliku pomocy przeglądarki lub skontaktować się z
producentem przeglądarki, z której Państwo korzystacie.
Z poważaniem,
Zespół Sanchobag Poland